امروز :سه شنبه 08 مهر 1399
اخبار ستاد

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نمایش: 594 مرتبه
آزادی ۲زندانی محکوم مالی با بیش از ۳۷۰ میلیون تومان بدهی در برنامه یک شهر ضیافت

  • آزادی ۲زندانی محکوم مالی با بیش از ۳۷۰ میلیون تومان بدهی در برنامه یک شهر ضیافت

همزمان با دهمین و یازدهمین برنامه زنده تلویزیونی یک شهر ضیافت و با حضور خیرین اصفهانی زمینه آزادی ۲ زندانی رقم خورد.

در این دوبرنامه نیز ۲ زندانی محکوم مالی که هر کدام  مبلغ ۷۶ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال و ۲۹۸ میلیون تومان بدهی داشتند و مدت بیش از ۲ سال  در زندان تحمل کیفر می نمودند با کمک های نقدی و تعهدی خیرین از سراسر استان وکشور بصورت حضوری و غیر حضوری از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

حضور خیریه حضرت امام موسی کاظم (ع)زندان های استان در این برنامه نیزاشتیاق کمک را در بین مردم افزایش داده و بااعلام رقم های مختلف این آزادی را مهیا کردند.

در این دوبرنامه زنده تلویزیونی مبلغ ۳۵۷۲۲۵۴۵۰ میلیون تومان  جمع آوری که پس از گذشت ۱۷۲ میلیون تومان گذشت توسط شکات ، این دوزندانی از بند رهایی یافتند.