امروز :شنبه 02 تير 1397
اخبار ستاد

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نمایش: 963 مرتبه
در جلسه هیئت امناء ستادیه اصفهان بررسی شد:آزادی 59 زندانی محکوم مالی غیر عمد از زندان های استان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه اصفهان،جلسه هیئت امناء ستاد دیه شعبه استان اصفهان با حضورکلیه اعضاء برگزار شد.

در این جلسهکه خسروی وفا رئیس هیئت امناء و رئیس کل دادگستری استان،گرجی زاده نائب رئیس ومدیرکل زندانها نیز حضور داشت پرونده تعدادی از مددجویان جرائم غیرعمد استان موردبررسی قرار گرفت.

در این جلسهبا موافقت اعضاء تعداد 59 زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد شامل مهریه-نفقه-دیه وچک غیر کلاهبرداری از محل کمک های خیرین و اعتبارات شیوه نامه آزادو به آغوشخانواده باز خواهند گشت.

از تعداد پروندههای مطرح در این جلسه که منجر به آزادی گردید تعداد30نفر به جرم چک و مالی،16 نفربه جرم مهریه،نفقه 9 نفر و 4 نفر نیز با جرم دیه غیر عمد بودند.

این تعدادزندانی با بدهی 68،234،468،000ریال در زندانهای  مرکزی،نائین،فریدن،نسوان،خمینی شهر،لنجان وشهرضا بوده که مبلغ 56،383،980،000ریال گذشت شاکی و مابقی از محل شیوه نامه و کمکهای ستادوخیرین صورت گرفته است.