امروز :شنبه 02 تير 1397
اخبار ستاد

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

نمایش: 776 مرتبه
مدیرعامل ستادیه اصفهان خبرداد:ازادی 53 زندانی جرائم غیرعمد بمناسبت دهه اول محرم

به گزارش روابطعمومی ستاددیه شعبه  استان اصفهان،مصطفیکیشانی از آزادی 53 زندانی جرائم غیر عمد زندان های استان بمناسبت دهه اول محرمخبرداد.

کیشانی گفت:بمناسبت دهه اول محرم و حضور هر چه بیشتر مددجویان در عزاداری سرور و وسالارشهیدانحضرت امام حسین (ع) با کمک خیرین وگذشت شکات و تصویب هیئت مدیره تعداد 53 زندانیبا بدهی 22228527330ریال از زندان های استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی در ادامهتصریح کرد: مبلغ 3969650000ریال از این مبلغ توسط خیرین و مبلغ 6581385830ریال نیزتوسط شکات گذشت کردند.