امروز :پنجشنبه 18 آذر 1400
قوانین ستاد

شرايط اعطاي تسهيلات:

نداشتن هرنوع سابقه محكوميت كيفري ، نداشتن فساد اخلاق ، عدم اشتهارد به فسق و فجور ، عدم اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روان گردان ، داشتن حسن شهرت ، متصف بودن به سلامت نفس و صداقت در گفتار و كردار ، داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تأييد مدير زندان ، نداشتن هيچ نوع امكان يا درآمد مالي براي پرداخت ديه با تأييد گروه تحقيق . ضمناً مددجوياني كه علاوه بر داشتن شرايط فوق الذكر ؛ جرائم آنان ، قتل غيرعمد ، ( شبه عمد و خطائي ) ، صدور چك بلامحل غير كلاهبرداري) ، جرائم ناشي از تخلفات رانندگي و ترك انفاق و عدم پرداخت مهريه مي باشد مي توانند از تسهيلات اين ستاد استفاده نمايند .

دلائل عدم اعطاي تسهيلات ستاد به زندانيان جرائم عمدي:

اعطاي تسهيلات به زندانيان جرائم عمدي موجب گسترش بزه در جامعه ، تجري مجرم در انجام كارهاي مجرمانه ، لوث شدن حكم قاضي و رواج بي اعتمادي در سطح كشور ميگردد . بهمين دليل در آئين نامه هاي مصوب ستاد اجازه كمك به مجرمين جرائمي چون سرقت ، قتل عمد ، ضرب و جرح عمدي ، كلاهبرداري ، قاچاق مواد مخدر ، معتادين و جرائم فساد اخلاقي داده نشده است .

شیوه اجرا:

-- تشکیل پرونده زندانیان و محکومین واجد شرایط -- تماس و مشاوره به خانواده جهت تکمیل مدارک
-- تحقیق و بررسی استحقاق زندانی
-- تلاش در جهت اخذ تخفیف از شکات و توافق فی مابین طرفین دعوی
-- ارجاع پرونده به هیات مدیره حهت تصویب مبلغ موزد نیاز  بصورت وام یا بلاعوض
-- معرفی مددجو به یکی از بانکهای عامل در استان
-- صدور چک در وجه اجرای احکام دادگستری و اقدامات حقوقی بابت مختومه نمودن پرونده زندانی و دریافت نامه آزادی

اساسنامه ستاد دیه